pamokos elementas

pamokos elementas
pamokos elementas statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) Mokomojo pamokos proceso mažiausia sudėtinė užduoties dalis, dar vadinama žingsniu, doze, porcija, algoritmu ir pan. Pvz., įtvirtinant žinias, galimi įvairūs žingsniai: 1) atmintinai pakartoti taisyklę, teoremą, 2) užsirašyti taisyklę, teoremą ir t. t.; 2) pamokos turinio struktūros vienetas: žinios, mokėjimai, įgūdžiai. Mokomojo proceso elementų problema yra sudėtinga. J. A. Komenskis mokymo vienetu laikė tai, ką mokinys lengvai suvokia pažindamas tikrovę, – visybinį vaizdą, kuriuo remiantis reikia plėtoti naują, sunkesnį žinių koncentrą (nuo lengvesnio eiti prie sunkesnio). J. A. Komenskio koncentrinis mokymas neatskleidė, ką vieni mokiniai lengvai pajėgia atlikti, kiti – sunkiai. J. H. Pestalocis dėjo daug pastangų ieškodamas mokymo elementų („elementarusis mokymas“). Nurodė tris: skaičių, formą ir žodį, tačiau kas vaikui tikrai elementaru, – neaišku. Tiksliau šią problemą sprendė J. F. Herbarto didaktika. Jis pagrindė požiūrį, kad turima vaiko patirtis, įgytos žinios yra tas elementas, kuriuo remiantis reikia plėtoti naujus dalykus, juos siejant su žinomais dalykais, atsižvelgiant į vaikų interesus. Tačiau ir ši prielaida pagrįsta vienpusiškai. Dž. Diujis manė, kad kiekvienas mokymo žingsnis turi atitikti problemos sprendimo etapus, vaiko interesus, bet toks požiūris sudaro sąlygas atsitiktinumams. Programuoto mokymo šalininkai teigia, kad mokymo elementas – dozė, kurią visi gali lengvai įveikti. Dabartinė didaktika, plėtodama praeities pedagoginę patirtį ir atsižvelgdama į šiuolaikinės psichologijos laimėjimus, reikalauja vadovautis individualaus priėjimo, frontaliojo mokymo derinimo su diferencijuotojo ir individualiojo mokymo prieinamumo principais. kilmė lot. elementum – pradmuo

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”